Privacyverklaring

In onze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop wij gegevens verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hier mee omgaan. Wij vinden het belangrijk dat jouw privacy gerespecteerd wordt en gaan daarom erg specifiek met je persoonsgegevens om. Samen streven we naar de privacy van iedereen veilig te stellen en onze service zo persoonlijk mogelijk te maken. Ons privacybeleid kan gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen en het is daarom raadzaam het beleid periodiek te raadplegen.

Gegevens onderneming
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Veenstra.Design, Veenstra.Living is onderdeel van Veenstra.Design. Veenstra.Design is ingeschreven in het Handelsregister onder KVK-nummer 06079916. Als je 
naar aanleiding van ons privacybeleid contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via ons telefoonnummer 0561- 61 71 00  of via ons e-mailadres: info@veenstraliving.nl

Doel gegevensverzameling
Jouw gegevens verzamelen en verwerken wij voor een aantal doeleinden die wij hieronder omschrijven. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens nooit voor andere doeleinden dan doeleinden die worden beschreven in onze privacyverklaring. De verzameld wij verzamelen zijn:

Contactpersoon:  
Jouw persoonsgegevens worden verzameld als je contact met ons opneemt via het contactformulier. In het contactformulier wordt echter alleen gevraagd naar de persoonsgegevens die we nodig hebben om jouw vraag te beantwoorden. Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:

  • Naam
  • E-mail

Offerte aanvragen:
Wanneer je geïnteresseerd bent in het op maat laten maken van je interieur of meubel(s) en je een offerteaanvraag invult, worden jouw persoonsgegevens verzameld. Wij vragen in dit formulier om de volgende persoonsgegevens:

  • Voornaam
  • Adres, postcode en plaats
  • Telefoonnummer
  • Emailadres

Duur gegevensverzameling
Hoelang we persoonsgegevens bewaren, hangt af van het jouw doel waarvoor we verzameld hebben. Wel bewaren we persoonsgegevens nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van de afgesproken activiteiten.

Contactformulier:  
Op het moment dat je contact opneemt met Veenstra.Living, via contactformulieren, dan worden die gegevens opgeslagen op de mailserver. Die mails worden voor onbepaalde tijd bewaard. Wanneer het contact leidt tot een verzoek tot verder contact, dan worden die gegevens totdat ze niet langer nodig zijn voor verder contact. Ook worden gegevens bewaard tot de opdracht wordt beëindigd en een vervolgcontact van een vervolgopdracht niet meer te verwachten is. 

Offerte aanvragen:  
Op grond van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen zijn wij verplicht om financiële administratie 7 jaar te bewaren voor de belastingdienst. Hieronder vallen alle facturen en offertes die aan klanten verzonden zijn inclusief de persoonsgegevens die staan. 

Delen van persoonsgegevens met anderen
De informatie die binnenkomt via het contactformulier kan intern worden gedeeld. Slechts een beperkt aantal medewerkers van Veenstra.Living hebben inzage in de persoonsgegevens. Deze medewerkers hebben ieder een privacyverklaring ondertekend.

Beveiliging van de persoonsgegevens
Alle persoonsgegevens worden verzonden via een beveiligde verbinding verzonden en opgeslagen op beveiligde servers. Tijdens het invullen van de formulieren worden uw gegevens versleuteld en via een beveiligde verbinding naar ons verzonden. U kunt de beveiligde verbinding herkennen aan het slotje (https) linksboven in uw internetbrowser. Dit beschermt jouw privacy door middel van encryptie tijdens een transfer van data. Je kunt er op rekenen dat wij persoonlijke gegevens nooit voor doeleinden aan verstrekken verstrekken.

Websites van derden
Ons privacybeleid is niet van applicatie op websites van derden die door middel van links met onze websites zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd, voor gebruik van de fysieke website, het privacybeleid van deze website voor meer informatie over de manier waarop ze met je persoonsgegevens omgaan.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten aanpassen of te laten verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@veenstraliving.nl . Binnen vier weken wij op uw verzoek reageren. Om misbruik te voorkomen vragen wij je, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, je adequaat te identificeren met een kopie van een geldig legitimatiebewijs. We raden je sterk aan om je BSN-nummer en pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te zetten dat het om een ​​kopie gaat en alleen voor ons bestemd is.

Klachten over Veenstra.Living
Wanneer je klachten hebt met betrekking tot jouw persoonsgegevens en de manier waarop wij deze verzamelen, verwerken, delen met anderen en opslaan kan je telefonisch contact met ons opnemen of via mail. Je klacht zal zo mogelijk door ons worden behandeld en binnen vier weken krijg je dan een reactie van ons. Ook kan je recht op een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de nationale toezichthouder.

Vragen en feedback
Wij controleren regelmatig ons privacybeleid en kan daarom van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden daarom aan ons privacybeleid regelmatig te bekijken zodat je op de hoogte bent. Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je Veenstra.Wonen te bereiken via de volgende contactgegevens:

E-mail:  info@veenstra.design
Adres: Tinweg 4 8471 XK  Wolvega  Telefoon: 0561- 61 71 00 Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 16 juli 2020.